FSFV

JAVNI POZIV ZA SARADNJU

Pozivaju se sve kolege (student magistarskih srudija i magistri nauka, student doktorskih studija i doktori nauka, kao i oni već birani u akademska zvanja) koje smatraju da imaju kapaciteta i adekvatne reference da se uključe u aktivnosti Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u oblasti nastave, naučno-istraživačke djelatnosti i međunarodne saradnje da pošalju svoj CV (Europass model) sa kompletnim popisom dosadašnjih publikacija do 2. septembra 2016. godine do 12 časova na email adresu Fakulteta: fakultetzasportnk@ac.me

Dekan, doc. dr Stevo Popović
17.08.2016. 09:49

Zavrsni radovi, teze i disertacije Montenegrin Sports Academy - Crnogorska Sportska Akademija Informacioni sistem o istrazivackoj djelatnosti u Crnoj Gori Univerzitet Crne Gore MJSSM MBA2018 Sport Mont PanSportMedical - Romanian WebSite of Sport Medicine

Sadrzaj na ovoj stranici zahtjeva Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player