FSFV

O fakultetu

vodic 2016 FSNK
Preuzmite VODIČ KROZ STUDIJE Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje za 2016. godinu


Fakultet za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću, kao posebna jedinica Univerziteta Crne Gore osnovan je 2008. godine. Nastao je transformacijom tri studijska programa: fizičku kultura, sportski novinari i sportski treneri koji su radili do tada u sklopu Filozofskog fakulteta u Nikšiću. Fakultet je u četvorogodišnjem trajanju osnovan 1999. godine u sastavu Filozofskog fakulteta u Nikšiću.

Odmah nakon oslobođenja (1947-1948), Vlada Crne Gore donijela je odluku o otvaranju Više pedagoške škole na Cetinju, pri kojoj je formiran i Odsjek za fizičko vaspitanje i nauku o čovjeku u dvogodišnjem trajanju. Tradiciju ovog studija baštini današnji Fakultet za sport i fizičko vaspitanje.

Reformisani Odsjek za fizičku kulturu nastavlja da se razvija sa sjedištem u Nikšiću od 1963. godine u okviru Nastavničkog, a kasnije Filozofskog fakulteta, sve do studijske 2008/2009. godine kada je konačno zaživio Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, smješten u novoj zgradi na 2197 m2 sa svim sadržajima za izvođenje nastave na savremen način i po visokim standardima.

Upisujemo kreativne, sposobne i zdrave mladiće i djevojke koji žele svestran razvoj ličnosti uz moto „Zdravlje i znanje”. Fizičko vaspitanje i sport predstavljaju naučnu oblast koja spada u najsloženije oblasti istraživanja, koja su aktuelna na početku trećeg milenijuma. Prvo zbog toga što za objekat imaju čovjeka, jednu vrlo složenu bio-psiho-socijalnu strukturu, čije fiziološke procese i psihičko funkcionisanje savremena nauka nije do kraja istražila, iako nauka raspolaže sredstvima visokog tehnološkog dometa, ona se praktično nalazi tek na početku poznavanja složene strukture, koja se zove čovjek. O tome će se na našem fakultetu uvijek voditi računa i težiti dostizanju standarda razvijenih zemalja.

Fakultet raspolaže sa Centrom za dijagnostikovanje u sportu, internet salom, sportskom bibliotekom, studentskim klubom, amfiteatrom, učionicama, savremenim kabinetima...

Pored osnovnih akademskim organizovane su specijalističke postdiplomske i specijalističke magistarske studije.

Možete se upisati na sljedeće studijske programe

Na Fakultetu za sport u Nikšiću ove godine će biti upisano 210 studenata (Vijesti)

Zavrsni radovi, teze i disertacije Montenegrin Sports Academy - Crnogorska Sportska Akademija Informacioni sistem o istrazivackoj djelatnosti u Crnoj Gori Univerzitet Crne Gore MJSSM MBA2018 Sport Mont PanSportMedical - Romanian WebSite of Sport Medicine

Sadrzaj na ovoj stranici zahtjeva Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player