FSFV

Doktorske disertacije

Besim Halilaj (mentor – prof. dr Dejan Madić) 15.11.2016.
RELACIJE MOTORIČKOG, MORFOLOŠKOG I KOGNITIVNOG STATUSA SA USPEŠNOŠĆU IZVOĐENJA GIMNASTIČKIH ELEMENATA KOD STUDENATA SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA - Projekat - Polazna istraživanja doktorske disertacije

Malsor Gjonbalaj (mentor – prof. dr Georgi Georgiev) 29.11.2016.
SOMATOTIPSKE KARAKTERISTIKE, BAZIČNO-MOTORIČKE, SPECIFIČNE MOTORIČKE I FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI MLAĐIH FUDBALERA PREMA NJIHOVOJ POZICIJI U IGRI - Projekat - Polazna istraživanja doktorske disertacije


Specijalističke akademske studije
FIZIČKA KULTURA

Jovana Maltez (mentor – prof. dr Rašid Hadžić) 19.10.2016.
PREDIKTIVNA VRIJEDNOST MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA I MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI NA SPECIFIČNE MOTORIČKE SPOSOBNOSTI KOŠARKAŠICA

Jovan Radulović (mentor – doc. dr Jovica Petković) 19.10.2016.
UTICAJ ŠKOLE GIMNASTIKE NA MOTORIČKE SPOSOBNOSTI DJECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA

Marjan Kavarić (mentor – doc. dr Jovica Petković) 19.10.2016.
UTICAJ RAVNOTEŽE, BRZINE I KOORDINACIJE NA IZVOĐENJE AKROBATSKOG ELEMENTA KOLUT NAPRIJED

Miloš Miletić (mentor – doc. dr Jovica Petković) 19.10.2016.
UTICAJ NEKIH MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI NA IZVOĐENJE STAVA O ŠAKAMA KOD MLADIH GIMNASTIČARA

Vasilije Vlahović (mentor – prof. dr Duško Bjelica) 28.10.2016.
UPOREĐIVANJE MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA KOD PLIVAČA I FUDBALERA UZRASTA 10-12 GODINA

Jovana Zlatičanin (mentor – Prof. dr Duško Bjelica) 08.11.2016.
UTICAJ BAZIČNIH MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI NA BRZINU VOĐENJA LOPTE KOD FUDBALERKI

Lazar Vulanović (mentor – Doc. dr Aldijana Muratović) 08.11.2016.
UČESTALOST DEFORMITETA STOPALA KOD UČENIKA PRVOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE

Željko Cmiljanić (mentor – Doc. dr Aldijana Muratović) 08.11.2016.
RAZLIKE U PROSTORU ANTROPOMETRIJSKIH DIMENZIJA KOD UČENIKA TREĆEG CIKLUSA OSNOVNE ŠKOLE

Arnela Hodžić (mentor – Doc. dr Jovica Petković) 09.11.2016.
KORELACIJA MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI SA EFIKASNOŠĆU IZVOĐENJA GIMNASTIČKIH ELEMENATA

Bojan Milačić (mentor – prof. dr Kemal Idrizović) 11.11.2016.
MOTORIČKE SPOSOBNOSTI FUDBALERA I RUKOMETAŠA KADETSKOG UZRASTA

Jelena Šofranac (mentor – prof. dr Rašid Hadžić) 26.12.2016.
ANALIZA ANTROPOMETRIJSKIH DIMENZIJA TIJELA I EKSPLOZIVNE SNAGE DONJIH EKSTREMITETA KOŠARKAŠA I ODBOJKAŠA ISTOG UZRASTA

Miloš Kovačević (mentor – prof. dr Duško Bjelica) 27.12.2016.
ANALIZA RADOVA O REKREACIJI I ZDRAVLJU OBJAVLJENIH U ČASOPISU SPORT MONT

Marko Knežević (mentor – prof. dr Dobrislav Vujović) 28.12.2016.
KOMPARATIVNA ANALIZA MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI, MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA I SPECIFIČNIH MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI GOLMANA RUKOMETAŠA U ODNOSU NA RANG TAKMIČENJA I POLNU PRIPADNOST

Božidar Knežević (mentor – doc. dr Aldijana Muratović) 31.01.2017.
UTICAJ ANTROPOMETRIJSKIH KARAKTERISTIKA NA KOORDINACIONE SPOSOBNOSTI DJECE MLAĐEG ŠKOLSKOG UZRASTA

Željka Tatar (mentor – prof. dr Kemal Idrizović) 16.02.2017.
RAZLIKE U NIVOU POKAZATELJA TJELESNE KOMPOZICIJE REKREATIVNIH VJEŽBAČA TRETIRANIH KONVENCIONALNIM TRENINGOM SNAGE

Krsto Vujošević (mentor – doc. dr Jovica Petković) 21.03.2017.
UPOREDNA ANALIZA MOTORIČKOG PROSTORA KOŠARKAŠA I RUKOMETAŠA KADETSKOG UZRASTA

Dejan Gogić (mentor – prof. dr Duško Bjelica) 08.05.2017.
RAZLIKE U NIVOU RAZVIJENOSTI MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI FUDBALERA I KOŠARKAŠA UZRASTA 16 GODINA

Nikola Milović (mentor – Prof. dr Duško Bjelica) 16.05.2017.
ANALIZA RADOVA O SNAZI U FUDBALU OBJAVLJENIH U ČASOPISU SPORT MONT

Dragana Laković (mentor – Doc. dr Aldijana Muratović) 19.05.2017.
KORELACIJA MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA I MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI KOD DJECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA


Osnovne akademske studije
SPORTSKI TRENERI

Igor Popović (mentor – Rašid Hadžić) 28.09.2016.
ANALIZA POZICIONOG NAPADA U KOŠARCI

Igor Memedović (mentor – prof. dr Duško Bjelica) 28.10.2016.
TRENING SNAGE U KONDICIONOJ PRIPREMI FUDBALERA

Stefan Pejović (mentor – prof. dr Kemal Idrizović) 11.11.2016.
FUNKCIONALNO-MOTORIČKA PRIPREMA U DŽUDOU

Marko Mihailović (mentor – prof. dr Kemal Idrizović) 11.11.2016.
PILATES KAO SPECIJALIZOVANI FITNESS PROGRAM


Osnovne akademske studije
SPORTSKO NOVINARSTVO

Gordana Radoičić (mentor – prof. dr Rašid Hadžić) 19.10.2016.
RAZVOJ KOŠARKE U CRNOJ GORI

Vanja Bojanović (mentor – doc. dr Dragan Krivokapić) 19.10.2016.
DOPING NA OLIMPIJSKIM IGRAMA

Vladimir Vrbljanac (mentor – doc. dr Jovica Petković) 19.10.2016.
OSVAJAČI US OPEN-A OD 1968. GODINE DO DANAS

Nemanja Tomašević (mentor – prof. dr Duško Bjelica) 28.10.2016.
SPORTSKA KRETANJA U TURIZMU KOD OSOBA MUŠKOG POLA OD 25 DO 35 GODINA SA TERITORIJE NIKŠIĆA

Boris Kankaraš (mentor – doc. dr Jovica Petković) 28.12.2016.
NOVE NADE TENISA

Đuro Ćipranić (mentor – doc. dr Jovica Petković) 28.12.2016.
RVANJE – NAJTROFEJNIJI JUGOSLOVENSKI SPORT

Uroš Radulović (mentor – prof. dr Kemal Idrizović) 18.04.2017.
Le Tour de France

Marko Popović (mentor – Doc. dr Aldijana Muratović) 19.05.2017.
METODE KOMUNIKACIJE U SPORTU


Specijalističke postdiplomske primijenjene studije
SPORT I FITNESS

Gorica Zorić (mentor – doc. dr Jovica Petković) 19.10.2016.
EFEKTI TROMJESEČNOG TRENINGA NA MOTORIČKI POTENCIJAL MLADIH SPORTISTA

Lazar Šoć (mentor – prof. dr Rašid Hadžić) 11.11.2016.
RAZLIKE U NIVOU EKSPLOZIVNE SNAGE I KOORDINACIJE KOŠARKAŠA PIONIRSKOG UZRASTA U ODNOSU NA POL

Jovan Vojinović (mentor – Prof. dr Duško Bjelica) 08.05.2017.
NIVO MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI DJECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA U ODNOSU NA POL

Jovan Spalević (mentor – prof. dr Kemal Idrizović) 08.06.2017.
RAZLIKE U NIVOU RAZVIJENOSTI FUNKCIONALNO-MOTORIČKIH POTENCIJALA FUDBALERA KADETA I OMLADINACA


Specijalističke postdiplomske primijenjene studije
SPORTSKI MENADŽMENT

Dragiša Dedić (mentor – prof. dr Duško Bjelica) 28.10.2016.
STAVOVI I VJEŠTINE MENADŽERA U SPORTU CRNE GORE

Slađana Glušica (mentor – prof. dr Rašid Hadžić) 11.11.2016.
STAVOVI I MIŠLJENJA VASPITAČA O ZNAČAJU FIZIČKOG VASPITANJA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA

Emir Ramović (mentor – prof. dr Duško Bjelica) 21.02.2017.
UPOREDNA ANALIZA SPECIFIČNOG MOTORIČKOG PROSTORA SUDIJA PRVE I DRUGE TELEKOM CRNOGORSKE FUDBALSKE LIGE

Duško Globarević (mentor – prof. dr Duško Bjelica) 21.02.2017.
STAVOVI I INTERESI UČENIKA TREĆEG CIKLUSA OSNOVNE ŠKOLE URBANE I RURALNE ŽIVOTNE SREDINE PO PITANJU KORIŠĆENJA SLOBODNOG VREMENA

Marko Perović (mentor – doc. dr Jovica Petković) 21.03.2017.
EFEKAT TROMJESEČNOG PROGRAMIRANOG RADA NA BAZIČNE I SPECIFIČNE MOTORIČKE SPOSOBNOSTI KARATISTA

Uroš Selić (mentor – Doc. dr Stevo Popović) 30.05.2017.
STAVOVI POSJETILACA SPORTSKIH SAJTOVA IZ NIKŠIĆA PREMA FAKTORIMA KOJI UTIĆU NA MOTIVACIJU I NJIHOVU MEĐUSOBNU INTERAKCIJU

Rajko Pekić (mentor – prof. dr Kemal Idrizović) 08.06.2017.
ANALIZA RAZLIKA U STATISTIČKIM PARAMETRIMA IZMEĐU TENISERA POBJEDNIKA I PORAŽENIH NA US OPENU 2016.

21.10.2016. 02:06

Zavrsni radovi, teze i disertacije Montenegrin Sports Academy - Crnogorska Sportska Akademija Informacioni sistem o istrazivackoj djelatnosti u Crnoj Gori Univerzitet Crne Gore MJSSM MBA2018 Sport Mont PanSportMedical - Romanian WebSite of Sport Medicine

Sadrzaj na ovoj stranici zahtjeva Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player